Partiolippukunta Kirkkonummella

Posts by Valtteri Hytonen

Syyskokous 2022

Kokouskutsu 

Kantvikin Tulentekijät ry syyskokous 2022 

Tervetuloa Kantvikin Tulentekijät ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Aika: Torstai 3.11.2022 klo 19.15 
Paikka: Kantvikin koulun iltapäiväkerhon pääty (Toppapolku 2, 02460 Kantvik)
  Kokoukseen voi myös osallistua etänä Teams-kanavan kautta. 

Ilmoitathan osallistumisestasi suoraan Kantvikin Tulentekijöiden lippukunnanjohtajalle Valtteri Hytöselle sähköpostitse: valtteri.hytonen@partio.fi


Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
 5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle
 6. Lippukunnanjohtajan valinta toiminta- ja tilikaudelle 2023.
 7. Lippukunnan sihteerin valitseminen toiminta- ja tilikaudelle 2023
 8. Hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden (rahastonhoitaja, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat) valinta toiminta- ja tilikaudelle 2023.
 9. Lippukunnan vuoden 2023 jäsen- ja kannatusmaksuista päättäminen
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Kokouskutsu

Tervetuloa Kantvikin Tulentekijät Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

18.3.2017 klo 12.00
kokouspaikka: Toppapolku 2 02460 Kantvik

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut

8. Esitellään kevään ja kesän tulevat tapahtuvat

Kantvikissa 4.3.2017

nimmarit

Helinä Salo, Samu Salovaara