Partiolippukunta Kirkkonummella

Posts by Samu Salovaara

Kevätkokous 2022

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on czGSa_VBLVPeS8gwLaEbzxOlBKirehnQhwGFB_X7eyOFB7tJiFPqpOsf9LrruUcWlvsIYw5CxSMWBTlUF8TAu6zp07Ubl4gMegCxrerCcGQ2uYzMDOr1voubrQ_NYPB36FQUGi2K

Tervetuloa Kantvikin Tulentekijät ry sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kevätkokous järjestetään etäkokouksena tämänhetkisen koronavirustilanteen takia. Kokous ajankohta on 19.4.2020 klo 18. Pyydämme, että otat yhteyttä Kantvikin Tulentekijöiden hallitukseen, jos haluat osallistua kevätkokoukseen. Ilmoittautua voi suoraan Kantvikin Tulentekijöiden lippukunnanjohtajalle Valtteri Hytöselle sähköpostilla: valtteri.hytonen@partio.fi

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut 

8. Esitellään kevään ja kesän tulevat tapahtumat 

9. Muut asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

Kantvikin Tulentekijät ry:n hallitus 

Syyskokous 2021

Tervetuloa partiolippukunnan Kantvikin Tulentekijät ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Kantvikin koululle torstaina 28.10.2021 klo 19.15. Kokouksessa käsitellään lippukunnan sääntömääräiset asiat. Syyskokoukseen on varattu myös mahdollisuus osallistua etänä tämänhetkisen koronavirustilanteen takia. Pyydämme, että otat yhteyttä Kantvikin Tulentekijöiden hallitukseen, jos haluat osallistua syyskokoukseen etänä. Ilmoittautua voi suoraan Kantvikin Tulentekijöiden lippukunnanjohtajalle Samu Salovaaralle sähköpostilla: lpkj@kantvikintulentekijat.fi

Kantvikin Tulentekijät ry SYYSKOKOUS 2021 
Aika:  Torstai 28.10.2021 klo 19.15
Paikka:  Kantvikin koulun iltapäiväkerhon pääty (Toppapolku 2, 02460 Kantvik)
 
Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat: 

1. Kokouksen avaus. 

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen. 

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen. 

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen. 

5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle. 

6. Lippukunnanjohtajan valinta toiminta- ja tilikaudelle 2022. 

7. Lippukunnan sihteerin valitseminen toiminta- ja tilikaudelle 2022. 

8. Hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden (rahastonhoitaja, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat) valinta toiminta- ja tilikaudelle 2022. 

9. Lippukunnan vuoden 2022 jäsen- ja kannatusmaksuista päättäminen. 

10. Muut asiat 

11. Kokouksen päättäminen. 

 

KEVÄTKOKOUS 2021

Tervetuloa Kantvikin Tulentekijät ry sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Kevätkokous järjestetään etäkokouksena tämänhetkisen koronavirustilanteen takia. Kokous pidetään lauantaina 20.3.2021 klo 12.00. Ilmoitettu kokouspaikka on Tolsankuja 3A. Kehoitamme nykyisen tilanteen takia osallistumaan etänä kokoukseen. Kokous toteutetaan Microsoft Teams sovelluksen välityksellä. Toivomme, että otat yhteyttä Kantvikin Tulentekijöiden hallitukseen, jos haluat osallistua kevätkokoukseen. Ilmoittautua voi suoraan Kantvikin Tulentekijöiden lippukunnanjohtajalle Samu Salovaaralle sähköpostilla: lpkj@kantvikintulentekijat.fi

Kokoukseen osallistuminen mahdollistetaan etäyhteyden välityksellä (677/2020 Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi) ja toivomme osallistujien pääosin osallistuvan etänä.

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut 

8. Valitaan lippukunnan edustajat piirin tuleviin kokouksiin

9. Esitellään kevään ja kesän tulevat tapahtumat 

10. Muut asiat 

11. Kokouksen päättäminen 

Kantvikin Tulentekijät ry:n hallitus