Partiolippukunta Kirkkonummella

Posts by Samu Salovaara

Kutsu syyskokoukseenTervetuloa partiolippukunta Kantvikin Tulentekijät ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN
Kantvikin Nuorisotilalle sunnuntaina 25.10.2020 klo 18 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä päätetään yhdistyksen sääntöjen muutoksesta. Syyskokous järjestetään lisäksi etäkokouksena tämänhetkisen koronavirustilanteen takia. Pyydämme, että otat yhteyttä Kantvikin Tulentekijöiden hallitukseen, jos haluat osallistua syyskokoukseen etänä. Ilmoittautua voi suoraan Kantvikin Tulentekijöiden lippukunnanjohtajalle Samu Salovaaralle sähköpostilla:
lpkj@kantvikintulentekijat.fi


ystävällisesti KaTu ry:n hallitus

ESITYSLISTA
Kantvikin Tulentekijät ry SYYSKOKOUS 2020	
Aika:  Sunnuntaina 25.10.2020 klo 18
Paikka:  Nuorisotila (Toppapolku 2), Kantvik
Kutsutut:  Lippukunnan jäsenet
 
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
– Kokouksen pj:n, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajan valinta

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden toteaminen  

4. Kantvikin Tulentekijät ry:n sääntöjen päivittäminen
- 16§ Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 äänistä.

5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle. 

6. Lippukunnanjohtajan valinta toiminta- ja tilikaudelle 2021.

7. Lippukunnan sihteerin valitseminen toiminta- ja tilikaudelle 2021.

8. Hallituksen jäsenten sekä toimihenkilöiden (rahastonhoitaja, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat) valinta toiminta- ja tilikaudelle 2021.

9. Lippukunnan vuoden 2021 jäsen- ja kannatusmaksuista päättäminen.

10. Muut asiat

11. Kokouksen päättäminen  

Tervetuloa Kantvikin Tulentekijät ry:n sääntömääräiseen KEVÄTKOKOUKSEEN

Lauantaina 11.4.2020 klo 12.00

Kevätkokous järjestetään etäkokouksena tämänhetkisen koronavirustilanteen takia. Pyydämme, että otat yhteyttä Kantvikin Tulentekijöiden hallitukseen, jos haluat osallistua kevätkokoukseen. Ilmoittautua voi suoraan Kantvikin Tulentekijöiden lippukunnanjohtajalle Samu Salovaaralle sähköpostilla: salovaarasamu@gmail.com

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut 

8. Esitellään kevään ja kesän tulevat tapahtumat 

9. Muut asiat 

10. Kokouksen päättäminen 

Kantvikin Tulentekijät ry:n hallitus

Partio toiminta tauolla

Kasvokkain tapahtuvan viikkotoiminnan taukoa jatketaan kevätkauden loppuun saakka koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia.

Kantvikin Tulentekijät lippukuntana seuraa ja noudattaa Suomen Partiolaisten ja THL:n ohjeistuksia ja suosituksia.

Partion keskeytyksestä huolimatta ei ole mitään syytä minkäänlaiseen paniikkiin, vaan järkevään toimintaan. Pyrimme suositusten mukaisilla toimilla ennaltaehkäisemään viruksen leviämistä.