Partiolippukunta Kirkkonummella

Kokouskutsu

Tervetuloa Kantvikin Tulentekijät Ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

18.3.2017 klo 12.00
kokouspaikka: Toppapolku 2 02460 Kantvik

Lippukunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle sekä, mikäli kokous niin päättää, valtuutetaan Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut

8. Esitellään kevään ja kesän tulevat tapahtuvat

Kantvikissa 4.3.2017

nimmarit

Helinä Salo, Samu Salovaara